Witamy na stronie konsultacyjnej projektu budowy łącznicy kolejowej na trasie Krosno - Rzeszów, planowanego do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Konsultacje społeczne projektu prowadziło Centrum Zrównoważonego Transportu. Trwały do 29 kwietnia 2016 r.

 

Konsultacje prowadzone były na bardzo wczesnym etapie przygotowania inwestycji. Dzięki temu wszystkie potencjalne warianty były jeszcze możliwe, a informacja o projekcie i jego szczegółach miała szansę dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych. Na tym etapie nie były jeszcze jednak znane pełne dane o poszczególnych wariantach.

 

Uwagi w konsultacjach społecznych można było składać do 29 kwietnia. Najlepiej za pośrednictwem ankiety internetowej lub na spotkaniu konsultacyjnym. Uwagi można było także nadsyłać listownie, na adres: CZT, ul. Żurawia 43/303, 00-680 Warszawa.

 

W poniedziałek 25 kwietnia o godz. 17.00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4 odbyło się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Raport z wstępnych konsultacji społecznych można pobrac tutaj>>>. 

Załączniki do raportu (pisma)>>>

 

Decyzja PKP PLK o wyborze wariantu>>>